Stichting Speel-o-theek "Eemland" dankt haar bestaan aan de inzet van een groot aantal vrijwilligers en hun betrokkenheid bij het gehandicapte kind in onze samenleving. Naast de vrijwilligers die de leners adviseren over het materiaal dat men wil meenemen, zijn er mensen die er voor zorgen dat dit wordt schoongehouden en in goede conditie blijft. Eén van de medewerkers past het materiaal aan; hierdoor wordt het beter geschikt voor een kind met een handicap. Ook vervaardigt hij op verzoek spelmateriaal dat in geen speelgoedwinkel is te krijgen.

Deze inleiding duidt aan dat het in dit geval niet gaat om een gewone wijkvoorziening voor de kinderen in de buurt, maar een regiovoorziening voor Amersfoort en wijde omtrek. Het gaat hier over een speciale voorziening voor kinderen. Kinderen die extra aandacht, extra zorg en extra voorzieningen nodig hebben, omdat ze anders zijn dan hun buurmeisje, hun neefje, hun broertje of zusje. Kinderen voor wie spelen niet vanzelfsprekend is; hun ontwikkeling moet door spelen extra gestimuleerd worden. Hiervoor heeft de Speel-o-theek speciaal materiaal, aangepast aan hun behoeften. Sommige leners zijn in verstandelijk opzicht anders dan de kinderen in de buurt. Weer andere leners hebben een lichamelijke beperking waardoor ze zijn aangewezen op speciaal spel- en ontwikkelingsmateriaal.

Ook voor kinderen met een meervoudige handicap kan de Speel-o-theek materiaal aanbieden. Dankzij het enthousiasme van het team van vrijwilligers en een goed bestuurlijk plan, voorziet de Speel-o-theek al bijna 40 jaar in een behoefte.


Het bestuur van speel-o-theek Eemland bestaat uit:

Lia Stok voorzitter
Tim Wisselo penningmeester
Vacature secretaris
Vacature algemeen bestuurslid
Trudy Stok algemeen bestuurslid