De coordinator is het aanspreekpunt voor de vrijwilligers van het uitleenteam en is de schakel tussen bestuur en uitleenteam.
Daarnaast houdt hij/zij zich ook bezig met het opzetten van nieuwe projecten en het zoeken naar mogelijkheden voor deskundigheidsbevordering van onze vrijwilligers.
Hij/zij organiseert de vergaderingen van het uitleenteam (ong. 1x in de 6 weken) en woont de vergaderingen van het bestuur bij (1 of 2 keer per 4 weken).